tirsdag 1. desember 2009

Tenn lys!

Tenn lys!
Eit lys skal brenne
for denne jorda vår.
Den blanke himmelstjerna
der vi og andre går
omkring og deler vona
at gode ting skal skje.
Må jord og himmel møtast.
Eit lys er tend for det.

Tenn lys!
To lys skal skine
for kjærleik og for tru.
For den som syner omsorg
og alltid byggjer bru.
Må flyktningar få heimar
og fangar bli sett fri
Tenn lys for dei som gret
og for dei som trøyst kan gi.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme
for alle som må sloss
for rettferd og for fridom
og som treng hjelp av oss.
Må vi få til eit samfunn
der alle folk er med.
Tenn lys for dei som strider
for fridom, rett og fred.Tenn lys!
No strålar saman
dei fire lysa klårt
for han som elskar alle
og kjenner livet vårt.
Tenn lys for himmelkongen
som gjetarflokken såg
for jord og himmelbarnet
som i ei krybbe låg.

1 kommentar:

amylin sa...

Den sangen er veldig fin!