torsdag 3. desember 2009

Brann på ekte!


Eg har aldri trudd at eg skulle få oppleve ein ekte brann! No gjekk det bra, men det var jammen ganske spennende medan det stod på.

Vi var på jobb, elevane var heime, og vi hadde pedagogisk samling for lærarar og denslags på lærarromet. Klokka var omtrent ti på tre då brannalarmen slo inn. Vi har opplevd det mange gongar, og det har alltid vore anten ei øving eller ein falsk alarm. Så vi reiste oss, kommenterte at vi får vel gå ut... Eg registrerte at det ikkje var snev av røyklukt, og henta jakka mi før eg spaserte roleg ut. Dei andre kom like roleg, stemninga var god. Så var det brått nokon som ropte "det brenn faktisk!" Og då vart det litt anna fart på folket!!

Vi har ein stor skule, i eit langt bygg. Læraravdelinga er i den eine enden, medan SFO har base i den andre enden. Borna på SFO var raskt ute, og klarte "testen" veldig fint. Det viste seg at det var brann i ei garderobe i etasjen over SFO. Vi var ikkje imponert over brannslangen, det var nesten ikkje trykk på den! Sjølv om det såg ut som berre ei jakke som låg på ein benk og brann, tok det ei lita evigheit å få sløkt. Eg var ikkje inne igjen og sjekka etterpå, men eg var med på å halde slangen ei ørlita stund. Eit par av dei flotte kollegaene mine måtte nok sjekke seg hos legen etterpå, dei var svarte av sot i ansiktet, rundt nasa og munnen. Ei av dei fekk dundrande hovudverk, hoste og tung pust etterpå. Legen meinte at dersom det hadde vore giftig røyk, ville vi ha svimt av raskt, så dette var "berre" irriterende for lungene.

Borna fekk sjå to brannbilar med blålys, men ikkje sirener. Då dei kom var nemlig brannen sløkt;)

Den aktuelle delen av skulen stinka av sur røyk. Eg er spent på korleis det er der i morgon.

Og kva gjorde at det tok til å brenne? Eg veit ikkje, men eg konkluderer med at det ikkje er nokon varmekjelder der, ingen omn på veggen etc. Jakker skal ikkje ta fyr av seg sjølv. Mange elevar kunne gå inn i garderoben i løpet av tida før det vart brann.

Eg håper inderleg at årsaka vert klarlagt fort. Dersom det er nokon som har hjelpt til i å lage varme, må dei avslørast!


Eg sneik meg inn dagen etter for å ta bilde:)

Ingen kommentarer: