lørdag 15. september 2007

Siste nytt

Dei siste dagane har eg laga to par leggvarmarar! Det eine paret vert gåve til ei niese, det andre er til prinsessa i heimen. Og så har eg endeleg kome fram til ein versjon av isskrapevott som eg likar:) Denne skal eg lage eit par til av, trur eg.
OG så fann eg gode isskraper på Nille... Det er utrulig kor mykje dei har der!
Just in case of foreign visitors I can write a few words in English. My latest idea is to knit small gifts for Christmas and other occations. The thing that looks like a knitted hat, is for cold days and frozen car windows. First I have to felt it, and fasten a scrape to it. Then it will be more like a mitten:) Oh, my English is rusty... Well, I hope you understand what I mean!

Ingen kommentarer: